Beauty4U All

You're beautiful, so feel beautiful..

Vraag direct een intake aan

Intake                                                                                        60min 

De huidige (gezondheids)situatie wordt in kaart gebracht en in relatie gebracht met het huidige voedings- en leefpatroon. Dit wordt bereikt door onder andere een voedingsanamnese af te nemen. Vervolgens maken we een plan van aanpak en er wordt een advies uitgewerkt. 

Extra kosten voor een huisbezoek                                           €15,-  
Kaart
E-mail
Info